top of page

SPORTFEESTEN

 

De sportfeesten zijn binnen KLJ het sportieve hoogtepunt van de zomer. Na veel oefenen, zweten en zwoegen nemen verschillende KLJ-afdelingen het elke zondag in augustus tegen elkaar op in de strijd om de sportiefste KLJ genoemd te worden. Een sportfeest verloopt in 2 grote delen:

 

 • 's Ochtends toont elke afdeling zijn kunnen in de verschillende disciplines onder het goedkeurende oog van een jury. Eveneens wordt er al gestreden in de in de volkspelen en de voorrondes van de atletiek.

 • 's Namiddags worden de finales van de atletiek gelopen. Voor de ondertussen gearriveerde toeschouwers worden alle disciplines gedemonstreerd op het feestterrein, waarna de jury na elke demonstratie de uitslagen van de discipline bekend maakt.


Om de 2 jaar wordt ook een nationaal sportfeest georganiseerd, het Landjuweel. Op dit sportfeest komen alle KLJ's van over heel Vlaanderen samen. Hier wordt er enkel gestreden in het wimpelen, vendelen, volksdansen en piramidebouwen. De winnaars van dit sportfeest mogen zichzelf voor 2 jaar nationaal kampioen noemen in hun discipline.

377879222_710220924464932_6810828704910949767_n.jpg
Wimpelen

 

Het wimpelen, typisch beoefend door de meisjes, gebeurt met een lichte stok en een klein vlag. Flexibele en ritmische bewegingen op hedendaagse muziek maken het geheel tot een moei vlaggenspel. Bij het wimpelen kunnen we 2 niveaus onderscheiden:

 

 • Basiswimpelen: dit is de basis van het wimpelen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de basis-, de muziek- en de vrije reeks.

 • Keurwimpelen: de gevorderde wimpelgroepen voeren een wimpelreeks uit waarvan de moeilijkheidsgraad op het vlak van oefeningen, ritme en beweeglijkheid hoger ligt dan bij het basiswimpelen. Niet voor doetjes!

IMG_7846.JPG
Wimpelen
Vendelen
Vendelen

 

Vendelen is een vlaggenspel waarbij men met een grote vlag en zware stok ritmische bewegingen en indrukwekkende worpen maakt. Men onderscheid hierin 3 categorieën:

 

1. Gilden

Dit is de basis van het vendelen. Men kent er verschillende reeksen:

 • Brechts korpsvendelen: Dit is de basisreeks van het vendelen. Deze gebeurt onder begeleiding van een tamboer. Deze leidt met ritmische getrommel het vlaggenspel.

 • Muziekreeks: Dit is een meer gevorderde reeks in het vendelen. Op muziek word een ritmisch vendelstuk gebracht.

 • Vrije reeks: Bij deze reeks is het de bedoeling dat de afdelingen zelf hun creativiteit aanspreken op een opgelegd stuk muziek.
   

2. Hoofdgilden
Dit zijn de gevorderde vendelgroepen. De reeks die zij brengen ligt in moeilijkheidsgraad hoger dan de reeksen van de gilden. De muziek voor de opgelegde reeks wordt gekozen door de sportmonitoren. Hiervoor is er een muziekreeks en men mag ook zelf een reeks uitwerken op eigen gekozen muziek.
 

3. Individueel vendelen              

Naast het groepsvendelen kent het vendelen een individuele competitie. Deze is onderverdeeld in verschillende klassen. Deze klassen worden onderverdeeld aan de hand van de leeftijd.

 • Individueel brechts: Deze reeks wordt gevendeld tot en met het jaar waarin men 17 wordt. Deze reeks is de individuele versie van het brechts korpsvendelen en is dus de eerste reeks die elke vendelier te leren krijgt. (Beknopte reeksbeschrijving)

 • Brabants: Deze reeks wordt gevendeld vanaf 18 jaar tot en met 20 jaar De oefeningen die hier uitgevoerd worden zijn moeilijker dan deze van het individueel brechts. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de afwerking ervan. (Beknopte reeksbeschrijving)

 • Leermeesters: Dit is de reeks  die men uitvoert vanaf 21jaar. Dit is de meest gevorderde reeks die men kan vendelen. Naast enkele opgelegde oefeningen moet de vendelier hier ook zelf een stukje ineensteken.

 • Dubbel brechts: Deze reeks is niet leeftijdsgebonden maar dient men wel met 2 uit te voeren. Deze reeks toont gelijkenissen met het gewone individueel brechts.

IMG_8071.JPG
IMG_8082.JPG
Dansen
377779582_710242564462768_4416136201196751080_n.jpg
Dansen

 

Dat er tijdens de sportfeesten niet stilgezeten wordt, moet wel duidelijk zijn! Jaarlijks worden er ook een aantal dansen aangeleerd. Onder de dansen vinden we zowel de iets traditionelere volksdansen, alsook modernere dansen.

 

De volksdansen kunnen het best vergeleken worden met de volksdansen van vroeger, maar dan op moderne muziek. Elk jaar worden er door de sportmonitoren 2 verschillende dansen ineengestoken.

 • Kringdans: Zoals de naam reeds verraadt, wordt deze basisdans uitgevoerd in een kring. Geen moeilijke pasjes, dus iedereen kan zich helemaal laten gaan!

 • Parendans: De parendans verschilt met de kringdans in het feit dat er koppeltjes gevormd worden. Deze koppeltjes zullen dan tezamen de dans uitvoeren.

 

De modernere dansen zijn iets ritmischer en worden meestal op populaire hits uitgevoerd.

 • Bondsreeks:
  De bondsreeks is eigenlijk de gevorderde variant van de volksdansen.  Op moderne muziek worden een tal van ritmische oefeningen uitgevoerd.

 • Vrije Ritmiek:               
  Bij de vrije ritmiek krijgen de afdelingen een welbepaald muzieknummer opgelegd. Hier op mogen ze hun creativiteit loslaten en zelf een dans verzinnen.

Piramidebouwen
Piramidebouwen

 

De spannendste discipline is misschien nog wel het piramidebouwen. Niets leuker dan met de hele groep strak in het gelid marcheren en vervolgens een zo origineel en creatief mogelijke piramide te bouwen van max. 3 etages. Blijft hij deze keer 10 seconden staan?!

 

365442223_692577349562623_2861728188148235983_n.jpg
bottom of page